Plné moci ke stažení

- Plná moc -plna_moc.odt

- Zmocnění pro -zmocneni_pro.odt

Správní úkony
na magistrátu hlavního města Prahy - obor dopravně správních agend (dříve dopravní inspektorát)

- převody

- odhlašování

- přihlašování

-vyřazování

-schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla ze zahraničí

- -pojištění vozidel