Převod

Praha - Praha
Osoba - Osoba

Potřebné doklady

TP, OTP, povinné ručení, kopie občanských průkazů, podpisy - původní držitel, nový držitel, evidenční kontrola (možno zajistit)

(v případě, že vozidlo je na leasing, vždy dokládat originál leasingové smlouvy)

 

Převod

Praha - Praha
Firma - Firma

Potřebné doklady

TP, OTP, povinné ručení, ŽL nebo výpis z OR, kopie občanských průkazů jednatelů, podpisy za původní a nová firma, evidenční kontrola (možno zajistit)

(v případě, že vozidlo je na leasing, vždy dokládat originál leasingové smlouvy)

 

zpět