Přihlášení z jiného okresu do Prahy na osobu (RČ)

Potřebné doklady

TP,OTP, Povinné ručení, evidenční kontrola (možno zajistit), kopie OP, podpis

(v případě, že vozidlo je na leasing, vždy dokládat originál leasingové smlouvy)

 

Přihlášení z jiného okresu do Prahy na firmu (IČO)

Potřebné doklady

TP, OTP, povinné ručení, evidenční kontrola (možno zajistit), výpis z OR, kopie OP jednatele, podpis jednatele

(v případě, že vozidlo je na leasing, vždy dokládat originál leasingové smlouvy)

 

 zpět